بروس لی در سانفرانسیکو آمریکا به دنیا آمده بود اما بزرگ شده ی هنگ کنگ بود
او در دوره ی بازیگری خود اسطوره ی مردم چین به حساب می آمد و هم اکنون نیز یک اسطوره به حساب می آید
چهار عکس بسیار زیبا از بروس لی بزرگترین بازیگر رزمی دنیا که همه او را میشناسند