تفاوت را حس کنید
 
ببینید چینی ها چگونه عشق خود را بیان می کنند

دانشجویی عاشق یکی از دختران دانشگاهش می شود

و دوست داشت عشق خود را به شیوه ی جدیدی بیان کند

به بعضی از دخترانی که در آن خوابگاه دانشجویی به سر می بردند یک شکلات داد

و از هر کدام آنها خواست تا چراغ اتاق خود را روشن کنند

برای ساعت 8 شب ..... حالا ببینید چه اتفاقی افتاد....!!!!!
 
و
I Love U
یک عربستانی خواست دوست داشتن خودش رو به شکل جدیدی بیان کنه
نوشت love
ولی چطور ؟؟
...

خودتان حدس بزنید . . .
ابراز عشق یکی چینی و یک عربستانی..

ابراز عشق یکی چینی و یک عربستانی..

برای دیدن عکس ها در اندازه واقعی بر روی عکس مورد نظر کلیک کنید