اساتید و بزرگان ادبیات فارسی برای اینکه در آینده ای نه چندان دور، بعضی از ضرب المثل های اصیل ایرانی – به علت وجود بعضی از لغات و اصطلاحات – از بین نروند، تصمیم گرفتند که برخی از این ضرب المثل ها را به این  گونه  بازسازی کنند...
ضرب المثل های به روز شده


 • بیف استراگانوفه خالته، بخوری پاته نخوری پاته!
 • آب که سر بالا میره، قورباغه “هوی متال” میخونه!!
 • پرادو سواری دولا دولا نمیشه!
 • موش تو سوراخ نمی رفت ساید بای ساید به دمبش می بست!
 • آب در “آب سرد کن” و ما تشنه لبان می گردیم!
 • نابرده رنج گنج میسر نمی شود — مزد آن گرفت جان برادر که کلاه برداری کر
 • کافی میت” نخورده و دهن سوخته!
 • اسکانیا بیار باقالی بار کن!
 • گر صبر کنی ز قوره، لوپ لوپ سازی!
 • پاتو از پارکتت درازتر نکن!
 • هری پاتر آخرش خوشه!
 • قربون بند کیفتم، تا کارت سوخت داری رفیقتم!
 • گیرم پاپی تو بود فاضل — از فضل پاپی تو را چه حاصل
 • ندیدیم اورانیم ولی دیدیم دست مردم!
 • ادکلن آن است که خود ببوید — نه آنکه فروشنده بگوید
 • ماکرو ویو به ماکرو ویو می گه روت سیاه!
 • بزک نمیر بهار میاد آناناس با خیار درختی میاد!
 • سرش بوی پیتزای سبزیجات میده!!!
 • آنتی بیوتیک بعد از مرگ سهراب!
 • یا منچستریه منچستری یا رُمیه رُمی