جوکهای متفرقه و واقعا خنده هار

جوک متفرقه


  • 1.از فردا طرح قهوه ای ایرانسل در سراسر کشور : فقط با پرداخت صد هزار تومان هر گوهی میخواهید بخورید !
  • 2.ازدواج دوم از مصادیق همت مضاعف است خصوصا که منجر به کار مضاعف نیز میشود
  • 3.از یارو می‌پرسند پتروس کی بود؟ می‌گه یه دهقان فداکار بود که وقتی گرگ یوسفش را خورد، رفت زیر تانک و انگشتشو کرد تو چشم راننده قطار....


  • 4.بچه به مامانش میگه: مامان شما که نبودی خاله سحر اومد با بابا رفتند تو اتاق خواب... مامانش میگه: بسه، بقیه بذار شب که بابات اومد بگو. شب که باباش میاد مامان به بچه میگه بقیه اش رو بگو. بچه میگه: رفتند تو اتاق از اون کارایی که شما با عمو جمشید انجام می دید، انجام دادند ...
  • 5.میدونی شباهت شهرداری با صداوسیما چیه؟! اولی آشغال جمع میکنه و دومی آشغال پخش میکنه
  • 6.مامانه به بچش میگه که عزیزم و قتی خاله اومد قشنگ میری جلو سلام میکنی میبوسیش بچهه میزنه زیره گریه میگه نه مامان من خاله رو بوس نمیکنم! مامانه میگه ا چرا عزیزم؟ بچهه میگه آخه دیروز که بابا میخواست بوسش کنه زد تو صورتش
  • 7.از آقای خیابانی میپرسن: به نظر شما اگه آمریکا افغانستان و عربستان رو بگیره، به کره و چین هم حمله کنه تکلیف ایران چی میشه؟ خیابانی میگه: چی میشه نداره که، ایران میره جام جهانی
  • 8.یه روز یه چوپان میره خواستگاری . بهش میگن چه كاره ای ؟میگه :مهندس دامپیوتر و پشم افزار
  • 9.به دلیل تقارن ماه محرم با ژانویه ، قرار شد بابانوئل قمه بزنه
  • 10.چوپان دروغگو میمیره تو اون دنیا ازش میپرسن اسمت چیه؟ میگه دهقان فداکار