تركیدگی سرسره بادی در شهربازی تهرانپارس 14 مجروح بر جا گذاشت!

تركیدگی سرسره بادی حادثه ساز شد

رضادهقانپور رئیس اورژانس تهران گفت:
تركیدگی سرسره بادی در شهربازی تهرانپارس 14 مجروح بر جا گذاشت كه همگی به بیمارستان منتقل شدند.رئیس اورژانس تهران در گفتگو با فارس ، افزود: این حادثه عصر پنجشنبه در پارك شهربازی تهرانپارس به علت تركیدگی

سرسره بادی رخ داد و بر اثر آن 14 نفر كه در بین آنان علاوه بر كودكان افرادی كه در اطراف بودند مانند مادر چند كودك و حتی یك پیرمرد 65 ساله هم بود، مجروح شدند.وی گفت...

آمبولانس‌های اورژانس تهران این 14 مجروح را به بیمارستان‌های شهدا و تهرانپارس منتقل كردند و به جز 2 نفر از این مجروحان كه یكی مادر 27 ساله یكی از كودكان و دیگری یك زن 25 ساله بود بقیه حال وخیمی نداشتند.

دهقانپور افزود: اورژانس تهران بعد ارجاع حادثه‌دیدگان به بیمارستان دیگر پیگیر حال آنان نمی‌شود اما بر اساس اطلاعات ما این حادثه هیچ مورد فوتی و مصدوم جدی نداشته است.

وی گفت: اورژانس تهران به علت وقوع حوادث كاری ندارد و فقط به درمان و نجات حادثه دیدگان می‌پردازد اما باید توجه داشت كه لزوم استانداردسازی وسایل شهربازی‌ها باید از سوی مسئولان شهرداری مورد توجه جدی قرار گیرد گر چه تعداد حوادثی كه در این مراكز رخ می‌دهد زیاد نیست.

دهقانپور افزود: استفاده از كفپوش‌های نرم در برخی شهربازی‌ها تا حد زیادی از بروز حوادث ناگوار در پارك ها و مراكز بازی كودكان جلوگیری كرده است، در حالی كه در گذشته و در جاهایی كه هنوز كف شهربازی آسفالت است، حوادث بیشتری رخ می‌دهد.