اس ام اس های عاشقانه

مهربانی تزئین لحظه هاست
برای مهربانیت جوابی جز دوست داشتن ندارم...
تنهایی آدم ها به عمق دریاست ، ولی پر کردنش با یک لیوان محبت کافیه...خواستم توی قلبت خونه کنم دیدم زمینش خیلی گرونه !
ما که فقیریم ، توی چشات چادر میزنیم...
هر آنکه از رفاقت دم میزد /
 ولی ناخوداگاه از خیانت دم میزد
تو رویاهام که با هر یک رفیقو / که با هر یک غم و شادی شریکو
به وقت خوش همه با تو رفیقو / به مشکل میرسی هر یک غریب
توی گفنار خویش دم از رفاقت / ولی بوئی نبردند از صداقتزندگی زیباست اگر زیبا به آن بنگری ، زندگی پر از خاطرست اگر خاطره ها را حفظ
کنی ، زندگی شیرین است اگر تلخی ها را کنار بگذاری...تنها دارویی که دو خاصیت داره چشمای نازته که هم آرومم میکنه هم داغون...در راه رسیدن به اوج ، با مردم مهربان باش ، زیرا هنگام سقوط با همان مردم روبرو...
خواهی شددور بودن از عزیزان مشکل است ، امتحان با وفایی در جدایی حاصل است ، گرچه من
دورم ز پیشت ای رفیق ، دوریت دریا و یادت ساحل است...من اسیر واژه محبتم ، خالی از کینه دل و حسادتم ، عاشق دست های با رفاقتم ،
زندگی اینجوری داده عادتم...در آن زمان که وفا قصه ی برف و تابستان است و صداقت گل نایابی است ، به چه کسی
باید گفت با تو خوشبخت ترین انسانم ؟