ارایش بهاری مخصوص تحویل سال با رنگ سال

با توجه به رنگهای شاد و خاصی که امسال مد شده است و همچنین ورود به سال ببر برای شما دوستان و همراهان همیشگی بخش آرایش و زیبایی سیمرغ میک آپهای جدید و زیبایی در نظر گرفته ایم که با ایده گرفتن از آنها عکسهای هنگام تحویل سالتان را درکنار سفره ی هفت سین خاطره انگیز تر و بیاد ماندنی تر خواهد کرد :1- انواع آرایش چشم با رنگ زیبای سال بنفش و دودی : ارایش بهاری مخصوص تحویل سال با رنگ سال

ارایش بهاری مخصوص تحویل سال با رنگ سال

ارایش بهاری مخصوص تحویل سال با رنگ سال

ارایش بهاری مخصوص تحویل سال با رنگ سال

ارایش بهاری مخصوص تحویل سال با رنگ سال

ارایش بهاری مخصوص تحویل سال با رنگ سال

2- رنگ خاکستری روشن، آبی فیروزه ای و لاجوردی :


ارایش بهاری مخصوص تحویل سال با رنگ سال

ارایش بهاری مخصوص تحویل سال با رنگ سال

ارایش بهاری مخصوص تحویل سال با رنگ سال

ارایش بهاری مخصوص تحویل سال با رنگ سال

ارایش بهاری مخصوص تحویل سال با رنگ سال

ارایش بهاری مخصوص تحویل سال با رنگ سال

با تقدیم آرزوهایی شاد به رنگ سبزی سبزه و شادیهایی از عشق سرشار در بهاران برای شما همراهان


ارایش بهاری مخصوص تحویل سال با رنگ سال