عکس نصب تمثال رهبر انقلاب و آرم جمهوری اسلامی در مرز رژیم‌صهیونیستی

فارس، همزمان با ورود محمود احمدی نژاد رییس جمهور كشورمان به لبنان و سخنرانی وی در جنوب لبنان موج شادی در بین شیعیان این كشور برپا شده است.
شیعیان جنوب لبنان برای خوش آمد گویی به رییس جمهور ایران به آذین بندی خیابانها و نصب بنرهای امام خمینی، رهبر معظم انقلاب و رییس جمهور در این منطقه پرداخته اند
.

یكی از زیباترین این اقدامات جلوه ای از اقتدار جمهوری اسلامی آنهم دقیقا در كنار مرزهای رژیم اشغالگر قدس با لبنان است و آن نصب تمثال حضرت آیت الله خامنه ای و آرم جمهوری اسلامی در این منطقه است.
حزب الله لبنان با اقتدار این تمثال را دقیقا در كنار مرز لبنان و رژیم صهیونیستی نصب كرده تا به حریف بفهماند نفوذ انقلاب اسلامی تا چند متری شهركهای آنان رسیده است.
این درحالی است كه سربازان ارتش اسراییل مجبورند در روز چندین بار از یك قدمی تمثالها و تصاویر بگذرند.
ترس از حضور تاریخی مردم جنوب لبنان در استقبال از رییس جمهور ایران و برخی اخبار درباره قدرتنمایی جمهوری اسلامی در مرزهای لبنان و رژیم صهیونیستی، ارتش این رژیم را به حالت آماده باش درآورده است.