مهرانه مهین ترابی

توصیف مرگ از دیدگاه هنرمندان (+عكس)


مرگ لحظه ای ناگزیر در زندگی هر موجود زنده ای است فقط کاش همیشه قدر یکدیگر را بدانیم و می خواهم طوری بمیرم که کسی کینه ای از من به دل نداشته باشد.

پوریا پورسرخ

توصیف مرگ از دیدگاه هنرمندان (+عكس)


می خواهم لحظه ای این اتفاق برایم بیفتد که وقتی به پشت سرم نگاه می کنم کاری نکرده باشم که از انجامش پشیمان و شرمنده باشم.

مهناز افشار

توصیف مرگ از دیدگاه هنرمندان (+عكس)


دلم نمی خواهد خفه شوم یا در آب غرق شوم مرگ هر چه با آرامش و بی سر و صداتر باشد بهتر است.

اردلان شجاع کاوه

توصیف مرگ از دیدگاه هنرمندان (+عكس)


به قول شاعر نمی دانم پس از مرگم چه خواهد شد اما دوست داشتم نوع مردنم را می دانستم تا خودم را آماده کنم.

فلامک جنیدی

توصیف مرگ از دیدگاه هنرمندان (+عكس)


فقط مریض نباشم و در بستر بیماری نمیرم کافی است.

یوسف تیموری

توصیف مرگ از دیدگاه هنرمندان (+عكس)


کاش جوری بمیرم که همه بگویند حیف شد که مرد نه اینکه راحت شدیم یا مثلاً از دستش خلاص شدیم و این جور حرف ها.

نیما مسیحا

توصیف مرگ از دیدگاه هنرمندان (+عكس)


خیلی خوب است که آرام بمیرم مثلاً در خواب و … امیدوارم آن لحظه خدا از من راضی باشد.