یوزر و پسوزد هایnod32 به تاریخ 2011/2/1

با سلام خدمت شما عزیزان
جهت ورژن های تریالnod32 از یوزرنیم های TERIAL و آنهایی که مشخص شده است ESS/EAV استفاده نمایید.

Username: EAV-40825076
Password: 284dunf65j


Username: EAV-40863406
Password: 2euk2v3x7a


Username: EAV-40841045
Password: dm53hrrx86


Username: EAV-40864446
Password: 84pexse8n5


Username: EAV-40899369
Password: bsfrudfene


Username: EAV-40898530
Password: mpju75r5u7


Username: EAV-40746397
Password: uj7javkt8c


Username: EAV-40863451
Password: asak2tb3pb