جسد سالم یک زن پس از 700 سال

جسد زنی متعلق به 700 سال پیش و مربوط به قوم مینگ صحیح و سالم کشف شد.

دیلی میل گزارش داد این زن مومیایی شده ملبس به ابریشم و کتان بوده که به طور اتفاقی در شرق چین کشف شده است. ظاهرا وی جزو اشراف امپراطوری مینگ بوده که بین سالهای 1368 تا 1644 در این قسمت از چین حکمرانی می کرده اند. تیم مهندسین در حال تعریض جاده ای در شهر تای.ژو در استان جیانگ.سو بودند که ناگهان این مومیایی را در عمق دو متری محل حفاری پیدا کردند.

پوست، مو و ابروی جسد کشف شده کاملا سالم بوده و صورت زن سالم و صحیح مانده است به طوری که به راحتی می توان چهره وی را دید.
جسد سالم یک زن پس از 700 سال

جسد سالم یک زن پس از 700 سال

جسد سالم یک زن پس از 700 سال

جسد سالم یک زن پس از 700 سال