عکس رزمندگان شهید

اینها 22 نفر از رزمندگان عرصه عشق و جوانمردی هستند. لازم نیست هیچ كدام را بشناسید. تنها به آرامش و شوقی كه در چهره این جوانان غیور دیده می‌شود تامل كنید. آن وقت از بركت این نگاه‌های آسمانی بهره‌مند خواهید شد.

چهره‌هایی كه از كنار ما رد می‌شوند با اینكه ظاهرا در رفاه بیشتر به سر می‌برند اما انگار همیشه از چیزی رنج می‌برند. خیلی فرق نمی كند از چه چیزی. مثلا قسطشان عقب افتاده یا درآمدشان كم است. ماشینشان خراب است یا كلاهشان را برداشته‌اند. مریض هستند یا مریضداری می‌كنند. بلیت سفر گیرشان نیامده یا بلیت مسابقه فوتبال! كسی به ماشینشان زده یا پلیس جریمه شان كرده. یا ... و هزار مشكل و رنجی كه تمامی ندارند.

... اما لطفا 22 ثانیه وقت بگذارید و به این عكس نگاه كنید.

اینها هم زندگی را دوست ‌داشتند. آرزوی مدارج بالای تحصیلی هم داشتند. از داشتن خانه و ماشین هم بدشان نمی آمد. حتی برخی از اینها زن و بچه هم داشتند اما وقتی دیدند به آب و خاكشان تجاوز شده، در خانه نشستن را ننگ دانست، جان با ارزش خود را به دست گرفته و مردانه به دفاع از ناموس و دینشان پرداختند.

اینها سبكبال و رها به استقبال شهادت رفتند تا چراغ خانه ما روشن بماند.
این عكس پیش از عملیات بدر در سال 1363 گرفته شده است.

شهدایی كه در این عكس دیده می‌شوند:

محمدحسین اكرمی، محمدی قاری قرآن، فرج اله پیكرستان، محمدرضا صالح نژاد، حسین غیاثی، عبدالرضا شریفی پور، حمید كیانی، حسین انجیری، مصطفی معیری، سعید سعاده، امیر پریان، محمود دوستانی و عبدالمحمد خیرعلی مشاك.