مسجدی که سر مقدس امام حسین (ع) در آن قرار دارد.

مسجد حنانه یکی از مساجد قدیمی، مقدس و یکی از آثار حسینی است که در بین شهر نجف و کوفه و یک خیابان پایین تر از مرقد مطهر کمیل بن زیاد قرار گرفته است.

مسجدی که سر مقدس امام حسین (ع) در آن قرار دارد.

علامه «حر عاملی» در کتاب «وسائل الشیعه» در مورد فضیلت این مسجد می گوید: امام جعفر صادق (ع) به سمت این مسجد می آمد، هنگامی که رسید در آنجا ۲ رکعت نماز خواند پس به او گفتند که این نماز برای چیست؟ گفت : «این جایگاه سر جدم حسین (ع) است که در اینجا قرار داده بودند.
مسجدی که سر مقدس امام حسین (ع) در آن قرار دارد.

علاوه بر آن نقل شده است بیست و یکم ماه رمضان سال چهلم هجری فرزندان امیرالمومنین (ع) بدن مطهر حضرت را شبانه بدور از چشم دشمنان از کوفه بیرون بردند تا در نجف دفن نمایند. هنگامی که به این مکان رسیدند ستونی که در این مکان بود به احترام امیرالمومنین (ع) خم شد و به این علت آن را حنانه نامیدند.