در گذشت بریتنی مورفی

هنوز هیچ گونه اثری از غیر طبیعی بودن مرگ خانم بریتنی مورفی پیدا نشده است این به بدان معنی میباشد كه او كاملا طبیعی فوت كرده است.اما پزشكان مركز درمانی لس انجلسی گفته اند كه باید یك سری ازمایش هایی انجام دهند تا مطمئن شوند او از مصرف مواد سمی جان نداده باشد.