عکس‌های مراسم یادبود ناصر عبداللهی، اختصاص دارد به حضور هنرمندان موسیقی، سینما و تلویزیون از جمله فرزاد فرزین محسن یگانه رضا صادقی مهدی مقدم بنیامین بهادرانی و ...

گزارش تصویری از مراسم یادبود ناصر عبداللهی

گزارش تصویری از مراسم یادبود ناصر عبداللهی

گزارش تصویری از مراسم یادبود ناصر عبداللهی

گزارش تصویری از مراسم یادبود ناصر عبداللهی

گزارش تصویری از مراسم یادبود ناصر عبداللهی

گزارش تصویری از مراسم یادبود ناصر عبداللهی

گزارش تصویری از مراسم یادبود ناصر عبداللهی

گزارش تصویری از مراسم یادبود ناصر عبداللهی

گزارش تصویری از مراسم یادبود ناصر عبداللهی

گزارش تصویری از مراسم یادبود ناصر عبداللهی