روزی مردی به سفر می رود و به محض ورود به اتاق هتل متوجه می شود که هتل به کامپیوتر مجهز است. تصمیم می گیرد به همسرش ایمیل بزند.نامه را می نویسد اما در تایپ آدرس دچار اشتباه می شودو بدون اینکه متوجه شود نامه را می فرستد. در این ضمن در گوشه ای دیگر از این کره خاکی زنی که تازه از مراسم خاکسپاری همسرش به خانه بازگشته بود با این فکر که شاید تسلیتی از دوستان یا آشنایان داشته باشد به سراغ کامپیوتر میرود تا ایمیل های خود را چک کند.

برای دیدن متن کامل به ادامه مطلب بروید

اما پس از خواندن نخستین نامه غش می کند و بر زمین می افتد.پسر او با عجله به سراغ مادرش می رود و مادرش رانقش بر زمین می بیند و در همان حال چشمش به صفحه مانیتور می افتد:

گیرنده : همسر عزیزم

موضوع : من رسیدم

می دونم که از گرفتن این نامه حسابی غافلگیر شدی راستش آنها اینجا کامپیوتر دارند و هرکس به اینجا میاد می تونه برای عزیزانش نامه بفرسته.من هم همین الان رسیدم و همه چیز راچک کردم. همه چیز برای ورود تو رو به راهه. فردا می بینمت.امیدوارم سفر تو هم مانند سفر من بی خطر باشه.وای چقدر اینجا گرمه!!!!