قرار داد اکران عمومی فیلم سینمایی "آدمکش" به کارگردانی رضا کریمی در گروه سینمایی عصرجدید ثبت شد.

ادامه مطلب