حکایتی در مورد مراکز خرید شوهر و اسامی دخترانه مورد علاقه آقایون:

در یکی از کشورها یک مرکز خرید شوهر وجود داشت که ۵ طبقه بود و دخترها به آنجا می رفتن و شوهری برای خود می گرفتن.

شرایط این مرکز خرید این بود هر کس فقط می توانست یک بار از این مرکز خرید کند و به هر طبقه که می رفت دیگه نمی توانست به طبقه قبل برگردد.

ازدواج


بقیه مطلب در ادامه....

ادامه مطلب