این ارایش چشم را درشت تر نشان می دهد

هنگام زدن سایه چشم توجه داشته باشید که سایه تیره، چشم را کوچکتر و سایه روشن، چشم را درشتتر نشان میدهد.

ادامه مطلب