رمزگشایی برخی اتفاقات در هشتمین قسمت

برخی اتفاقات به بازار آمدهشتمین قسمت از سریال قلب یخی از صبح روز چهارشنبه چهاردهم مهرماه جاری به طور هم زمان در تهران و شهرستانها توزیع شد.

ادامه مطلب