سفره هفت سین با سین های ریاضی

به ظاهر ریاضی و نقاشی ربطی بهم ندارند. مونا نبیعی هم قرار بود هنرمند باشد که با منع اطرافیانش روبرو می شود.

ادامه مطلب