ورود عروسکهای جاندار به بازار, باور نکردنی است, اما واقعیت دارد!!


ورود عروسکهای زنده به بازار

شرکت bio-genica در استرالیا عروسکهای جاندار موسوم به Genpets را به کمک علم مهندسی ژنتیک به این ترتیب که ترکیبی از ژن های خرگوش شامپانزه و خوک با استفاده از القای خواب زمستانی در جعبه نگهداری میشود و این جعبه ضربان قلب و میزان تازگی آن را نشان میدهد در سراسر کره خاکی عرضه خواهد کرد.
دانشمندان علم ژنتیک با بی رحمی تمام موجودی ساخته اند که کاملا درد را احساس میکند ولی نمیتواند جیغ بکشد...

برای دیدن سایر عکسها و مطالب به ادامه مطلب رجوع کنید.


ادامه مطلب