2 دختر فراری از خانه, كه با همدستی 4 مرد از منازل مردم سرقت می‌كردند ، دستگیر شدند!


دختران‌فراری ،همدست‌دزدان حرفه‌ای


2 دختر فراری از خانه كه با همدستی 4 مرد از منازل مردم سرقت می‌كردند ، دستگیر شدند.از چندی پیش شكایت‌های متعددی در پلیس آگاهی استان آذربایجان غربی مطرح بود كه نشان می‌داد، چند سارق پس از كمین در محله‌های خلوت و اطمینان از این كه صاحبخانه در محل سكونت خود حضور ندارد، با ورود به خانه و تخریب در ورودی، اموال را سرقت می‌كنند.سرهنگ عظیمی ، رئیس پلیس آگاهی استان آذربایجان غربی در این باره گفت...

ادامه مطلب