ناظران اجتماعی، روان‌شناسان و رفتارشناسان جنسی شیوع فحشا و رواج رفتارهای جنسی خشونت‌آمیز در جامعه را به عنوان یكی از پیامدهای تابوسازی از روابط جنسی بررسی می‌كنند!

 زنان توانایی‌های خود را نمی‌شناسند

ناظران اجتماعی، روان‌شناسان و رفتارشناسان جنسی شیوع فحشا و رواج رفتارهای جنسی خشونت‌آمیز در جامعه را به عنوان یكی از پیامدهای تابوسازی از روابط جنسی بررسی می‌كنند و از همین منظر است كه ننگ اجتماعی بر امور جنسی افراد را نمی‌توان نادیده گرفت. در جامعه ما سال‌هاست كه حرف زدن از رابطه جنسی نه‌تنها در مدارس و دانشگاه‌ها ممنوع است بلكه حتی در آموزش‌های پیش از ازدواج هم كه چند سالی است باب شده، تنها اتفاقی كه نمی‌افتد «آموزش» است. در چنین وضعیتی، مثل هر اعمال محدودیت دیگری، روشن است كه زنان سهم بیشتری
خانم "دكتر عفت‌السادات مرقاتی خویی"  چه زمانی به زنان توصیه می‌كنید كه به متخصص رفتارشناس جنسی – سكسولوژیست – مراجعه كنند؟ به عبارت دیگر با دیدن چه نشانه‌هایی زنان باید به فكر درمان جنسی خود یا همسرشان بیفتند؟

ادامه مطلب