تركیدگی سرسره بادی در شهربازی تهرانپارس 14 مجروح بر جا گذاشت!

تركیدگی سرسره بادی حادثه ساز شد

رضادهقانپور رئیس اورژانس تهران گفت:
تركیدگی سرسره بادی در شهربازی تهرانپارس 14 مجروح بر جا گذاشت كه همگی به بیمارستان منتقل شدند.رئیس اورژانس تهران در گفتگو با فارس ، افزود: این حادثه عصر پنجشنبه در پارك شهربازی تهرانپارس به علت تركیدگی

سرسره بادی رخ داد و بر اثر آن 14 نفر كه در بین آنان علاوه بر كودكان افرادی كه در اطراف بودند مانند مادر چند كودك و حتی یك پیرمرد 65 ساله هم بود، مجروح شدند.وی گفت...

ادامه مطلب