پدر در حال رد شدن از كنار اتاق خواب پسرش بود،

با تعجب دید كه تخت خواب كاملاً مرتب و همه چیز جمع و جور شده.

یك پاكت هم به روی بالش گذاشته شده و روش نوشته بود «پدر».

با بدترین پیش داوری های ذهنی پاكت رو باز كرد و با دستان لرزان نامه رو خوند

برای خواندن نامه به ادامه مطلب مراجعه کنید

ادامه مطلب