آخرین عكس‌ها و خبرها از «بازجویی در كافه تهران»


با پایان تصویربرداری تله‌فیلم «بازجویی در كافه تهران» با مضمون پلیسی ـ معمایی، تدوین فیلم توسط شاهین یارمحمدی اواخر هفته گذشته آغاز شد و همچنان ادامه دارد. هنوز صداگذار و سازنده موسیقی فیلم مشخص نشده است.

ادامه مطلب