مجله سی نت:   فیلم سینمایی "لج و لجبازی" دومین ساخته سید مهدی برقعی از امروز توسط شرکت ویدئو رسانه "خانه تصویر آبی" در تیراژ یک میلیون نسخه در نوبت پخش اول به شبکه سینمای خانگی کشور عرضه شد.

ادامه مطلب