این دختر یک بمب روحیه است/ تصویر


به گزارش زن فردا و به نقل از همشهری سرنخ فاطمه صالحی  دختری که هم سنتور می‌نوازد، هم طراحی و گریم انجام می‌دهد و هم دانشجوی موسیقی است؛  قصد دارد دکترا خود را هم بگیرد.

می توان از فاطمه صالحی  که به طور مادرزادی دو دست و یک پا ندارد به معنای واقعی کلمه یک «بمب روحیه» نام برد.


ادامه مطلب