رویاهایی در راس رویاهای دیگر / یادداشت راجر ایبرت بر


مجله سی نت:   راجر ایبرت
مترجم: امیررضا تجویدی

گفته شده که کریستوفر نولان 10 سال را وقف نگارش فیلمنامه "آغاز خلقت" کرده است. داستانی که شامل بخش‌های حیرت‌انگیز و عمیقی است، همانند بازی شطرنج با چشمان بسته هنگام عبور از طنابی محکم. قهرمان فیلم، آرشیتکتی جوان را با ساخت هزارتویی پرپیچ و خم می‌آزماید. نولان نیز به تبع آن ما را به‌وسیله هزارتوی ذهنی بی‌نظیرش می‌آزماید. اکنون ما باید به وی اطمینان داشته باشیم، به این‌که می‌تواند ما را میخکوب کند و پیش ببرد. چرا که بیشتر اوقات ما در پیچ و خم داستان دچار سردرگمی و ابهام می‌شویم. نولان باید این داستان پیچیده را بارها بازنویسی کرده باشد، چرا که مخاطب مجددا خواهد فهمید که هر تغییری تاثیری موج‌گون بر احساسات دست نخورده‌اش خواهد گذاشت.

ادامه مطلب