کریم باقری در میان نامزدهای محبوب‌ترین بازیکن سال 2010


کریم باقری، کاپیتان تیم پرسپولیس در میان نامزدهای نظر سنجی فدراسیون بین المللی تاریخ و آمار برای انتخاب محبوب‌ترین فوتبالیست سال 2010 قرار گرفت.

ادامه مطلب