ورزی «تبریز مه آلود» را به نیمه رساند


تصویربرداری مجموعه تلویزیونی «تبریز مه آلود» در شهرك غزالی ادامه دارد و بنابه گفته لدنی، تهیه كننده سریال، تصویربرداری آن به نیمه رسیده است.
بنابراین گزارش، محمدرضا شریفی‌نیا، فقیه سلطانی و كورش تهامی جدیدترین بازیگرانی هستند كه به مجموعه تلویزیونی «تبریز مه‌ آلود» پیوسته‌اند.
گروه تولید چهار ماه در این لوكیشن كه تبریز را در 200 سال پیش نشان می‌‌دهد تصویربرداری خواهند داشت كه یك ماه از تصویربرداری آن در شهرك غزالی گذشته است.

ادامه مطلب