چهار فیلم سینمایی جدید چهارشنبه 14 مهر در سینماهای کشور اکران شدند.

از روز چهارشنبه 14 مهرماه فیلم های سینمایی "سن پطرزبورگ"، "ملک سلیمان"، "بعد از ظهرسگی سگی" و "نخودی" در سینماهای تهران و همزمان در شهرستانهای کشورمان به نمایش درآمدند.

ادامه مطلب