تصویربرداری فیلم تلویزیونی "راه رفتن روی خطوط" که هفته گذشته در تهران آغاز شده بود به نیمه رسید. خانه ای در اطراف پونک و بیمارستان رامتین لوکیشن اصلی این تله فیلم بوده و در حال حاضر گروه در مدرسه‌ای در اطراف شهرآرا تصویربرداری را انجام می‌دهند.

ادامه مطلب