بایدها و نباید های تغذیه پس از ورزش


همه ما از فواید ورزش آگاهیم، در این میان برخی به طور حرفه‌ای و برخی به عنوان یك تفریح و برخی به منظوری خاص برای كاهش وزن ورزش می‌كنند. درست است كه ورزش تاثیر بسزایی در بالا بردن كیفیت زندگی انسان دارد، ولی باید آن را به درستی انجام داد تا نتیجه مطلوب حاصل شود. یكی از عواملی كه می‌تواند در ورزش نقش مهمی داشته باشد،‌ تغذیه صحیح قبل و پس از ورزش است.

ادامه مطلب