رژیم به سبک چینی

بالاخره پس از برتری جویی‌های فراوان، آمریكایی‌ها خود به این نتیجه رسیدند كه در مقایسه با دیگر ملت‌ها به ویژه آسیایی‌ها از سلامت كافی برخوردار نیستند و در وضعیت نادرست تغذیه‌ای به سر می‌برند. محققان مركز تحقیقات تغذیه‌ای آمریكا در كارولینای شمالی در نشریه تخصصی نوشتند كه آمریكایی‌ها جزء افراطی‌ترین آدم‌ها در رژیم غذایی هستند.

ادامه مطلب