9اشتباهی كه نباید در رابطه جنسی انجام داد


9اشتباهی كه نباید در رابطه جنسی انجام داد


مسلما زمانی كه می خواهید با فردی س/ك/س داشته باشید آخرین چیزی كه می خواهید این است كه وی از حس رابطه جنسی خارج شود! برای اینكار 9 اشتباه وجود دارد كه به هیچ قیمتی نباید آنها را انجام بدهید...


ادامه مطلب