جوانی به نام مجید متهم است 3 سال قبل همسر دایی‌اش را كه باردار هم بود، به قتل رسانده!

گفتگو با جوانی‌كه متهم به قتل زن‌دایی‌ اش است

شكایت می‌كنم و غرامت می‌گیرم...جوانی به نام مجید متهم است 3 سال قبل همسر دایی‌اش را كه باردار هم بود، به قتل رسانده و جسدش را كنار اتوبانی رها كرده است، اما خود او سرسختانه می‌گوید این كار را نكرده و هر آنچه درباره‌اش می‌گویند دروغ است...


ادامه مطلب