زنان فیلمهای من مردستیز نیستند / ملودرام های اجتماعی را دوست دارم


مجله سی نت:   کارگردان فیلم سینمایی "چهل سالگی" این اثر را در ادامه دغدغه‌های همیشگی‌اش درباره بحران خانواده در دنیای جدید دانست و مخاطب فیلم را تماشاگرانی عنوان کرد که دلبسته قصه‌ها و فضاهای متفاوت هستند.

ادامه مطلب